logotip SMD

Kratka predstavitev društva

AKTUALNO
Zborovanje Slovenskega muzejskega društva
Muzeoforum: Bratislavski grad in Zgodovinski muzej
Slovesna podelitev Valvasorjevih odličij
Žalna seja.
Dragici Trobec Zadnik v slovo.
Redni Zbor članov SMD.
Razpis za Valvasorjeva odličja za izjemne dosežke na področju muzejstva 2024.
IV. Mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD – ICOM – SMS
Del DOHODNINE lahko namenite tudi Slovenskemu muzejskemu društvu
Cikel predstavitev slovenskih muzejev in muzejskih zbirk
Natisnjen slovenski prevod knjige Uvod v muzeologijo
Podelitev Valvasorjevih odličij in nagrade ICOM
Slovenska različica Zbornika prispevkov predstavljenih na Muzeoforumu leta 2014 ter zbornik povzetkov v angleščini
Izšel je zbornik I. mednarodnega kongresa slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM
(*.pdf)
Namenite del dohodnine SMD
MUZAM - muzejsko diskusijsko informativno omrežje - postanite člani

Slovensko muzejsko društvo je stanovsko združenje slovenskih muzejskih delavcev in eno najstarejših strokovnih društev v slovenskem kulturnem prostoru, saj deluje neprekinjeno že več kot 170 let. Njegovi začetki segajo v leto 1839, ko je bilo ustanovljeno Društvo kranjskega deželnega muzeja.

Društvo je pomembno prispevalo k razvoju slovenske muzejske dejavnosti in k ustanovitvi številnih muzejev in galerij. Danes šteje preko 600 rednih in častnih članov ter ljubiteljev muzejev. Redni člani so poklicni muzejski delavci, zaposleni v slovenskih muzejih in galerijah ter upokojeni poklicni muzejski delavci. Ljubitelji muzejev podpirajo dejavnost in cilje društva zaradi svojih ljubiteljskih interesov.

Z uresničevanjem svojega poslanstva društvo prispeva k razvoju slovenske muzejske stroke, spodbuja skrb za ohranitev, prou
čevanje, varovanje, predstavitev, popularizacijo in uveljanitev premične naravne in kulturne dediščine v slovenskem in mednarodnem prostoru.

 

sedez radovljica
Sedež društva je v Narodnem muzeju Slovenije na Prešernovi cesti 20 v Ljubljani.

 

Sedež društva:

SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Prešernova cesta 20
1000 Ljubljana
e-naslov: smd-drustvo@guest.arnes.si
telefon: 01 230 70 30
faks: 01 241 44 22
TRR (IBAN) odprt pri Banki Koper: SI56 1010 0005 4924 014,
IDENTIFIKACIJSKA - MATIČNA ŠTEVILKA: 5168724000Vodstvo društva

Uradni sedež društva je v Narodnem muzeju Slovenije na Prešernovi cesti 20 v Ljubljani.

Članarino je po novem namesto v Mestnem muzeju Ljubljana moč poravnati v Narodnem muzeju Slovenije - Metelkova.

Veljavna članska izkaznica omogoča rednim članom aktivno delovanje in soodločanje v organih SMD-ja, strokovno izobraževanje, udeležbo na strokovnih ekskurzijah in muzejskih zimskih igrah, zastonjski izvod muzejskega časopisa ARGO in brezplačen ali cenejši obisk muzejev v Sloveniji in (pogosto) tudi v tujini:
=> seznam muzejev, ki z izkaznico SMD omogočajo brezplačen ogled stalnih razstav
Ljubiteljem društva nudimo ugodnosti pri obiskovanju muzejev in vljudno vabimo tudi na strokovne prireditve in družabna srečanja društva!


Kontaktne osebe:

Maja Hakl Saje
Slovenski šolski muzej, OE Muzej športa
e-naslov: maja.hakl-saje@muzejsporta.si
telefon: 01/431 83 40

Jože Štukl, mag.
Loški muzej Škofja Loka
e-naslov: joze.stukl@loski-muzej.si
telefon: 04/517 04 07


Nanika Kokalj, računovodkinja društva
telefon: 05 671 00 53

smd facebook

 
© SMD 2006