Objave in predavanja

16.1.2021
Predavanje Alenke Pirman: To ni razstava. Implikacije prenosa muzejske razstave v 360-stopinjsko tehniko.

2020 je zaznamovala pandemija. V Sloveniji so bile prepovedane kulturne prireditve, muzeji in galerije so se morali že večkrat zapreti. Tudi danes obisk razstav ni mogoč, vendar se zastavljeni razstavni program odvija bolj ali manj nemoteno. Po slovenskih galerijah in muzejih so postavljene dobre razstave. Tudi take, ki so jih kustosi pripravljali več let. Zdi se, da bi ena od rešitev iz zagate lahko bil prenos razstav na splet v 360-stopinjski tehniki. Toda kaj se ob tem prenosu dejansko zgodi? Je to še ista razstava, ki sledi kustosovemu konceptu, ali pa je nastalo nekaj popolnoma drugega?
Alenka Pirman, doktorska študentka heritologije pa tudi dolgoletna urednica spletnih medijev in (so)avtorica prek sto likovnih in desetine razstav z muzejskim gradivom, bo podala nekaj provokativnih iztočnic. Skupaj bomo »obiskali« nekaj domačih primerov t. i. virtualnih razstav na spletu, in nato v moderirani diskusiji izluščili temeljne lastnosti in pasti razstav v 360-stopinjski tehniki.
Namen diskusije je reflektirati naše izkušnje z obiski (ali nemara celo produkcijo) virtualnih razstav in jih analizirati z vidika treh ravni muzejske razstave – kot medija, muzeološkega artefakta in kulturnega produkta.

9.1.2021
Predavanje dr. Valentine Bevc Varl: Predstavitev prof. Sergeja Vrišerja, prvega slovenskega muzeologa

Predavanje dr. Valentine Bevc Varl je potekalo v soboto, 9. januarja v sklopu heritoloških izobraževanj, posvečeno je bilo predstavitvi prof. Sergeja Vrišerja, prvega slovenskega muzeologa.
PREDSTAVITEV PREDAVATELJICE IN TEME:
Novembra 2020 je minilo 100 let od rojstva dr. Sergeja Vrišerja, umetnostnega zgodovinarja, ki je svoje življenje posvetil delu v Pokrajinskem muzeju Maribor, sprva kot kustos, nato pa kot dolgoletni ravnatelj. Bil je velik poznavalec baročne umetnosti in oblačilne kulture, še posebej pa ga je zanimala vojaška zgodovina in z njo povezana dediščina. Sergej Vrišer je delal kot konservator, predavatelj, likovni kritik, muzealec, bil je nadarjen ilustrator in človek širokega znanja in iskrivega duha. Na predavanju bomo predstavili Vrišerjevo strokovno pot in pomen njegovega dela za muzejsko stroko.
Dr. Valentina Bevc Varl je umetnostna zgodovinarka in kustodinja v Pokrajinskem muzeju Maribor. Študirala in doktorirala je na Univerzi v Gradcu v Avstriji. V muzeju spremlja zbirke likovne umetnosti in uporabne umetnosti ter lekarniško zbirko. Je avtorica oziroma soavtorica več stalnih in občasnih razstav Pokrajinskega muzeja Maribor ter asistentka na Oddelku za umetnostno zgodovino UM.
Predavanju je sledila diskusija, vodila jo je Verena Perko.

21.12.2020
Predavanje ddr. Verene Perko: Thetarum mundi Rudolfa II. Muzej, model sveta.

Predavanje se v uvodu posveča programu, sporočilu in jeziku muzejskih zbirk 16. in 17. stoletja. Obravnava izbrane primerke umetniških del in drugih muzealij iz praške zbirke Rudolfa II (1552-1612) in jih interpretira v luči teoretičnih konceptov in zgodovinskega konteksta.

30.11.2020
Prispevek ddr. Verene Perko: Palmira, ljubezen moja

20.12.2020
Predavanje dr. Katre Meke: Okras, zatočišče, plen, dediščina - Praška zbirka in njene mojstrovine

Pomemben del kulturne dediščine so tudi zbirke umetnin. Te so od svojega nastanka skozi stoletja doživljale različno usodo, ki je močno vplivala na njihovo vsebino. Med redke ohranjene zbirke v Evropi sodi tudi Galerija slik na Praškem gradu. Na predavanju, ki je vezano na gostujočo razstavo Mojstrovine Pinakoteke Praškega gradu v Narodni galeriji, bomo spregovorili o pomenu in vlogi zbirke ter njeni zgodovini. Ob tem bomo izpostavili glavne protagoniste in skozi izbrane umetnine opozorili na ključne dogodke, ki so vplivali na njeno današnjo podobo.

O predavateljici:
Dr. Katra Meke je umetnostna zgodovinarka in kustosinja v Narodni galeriji, kjer je zaposlena od leta 2018. V vlogi koordinatorke je sodelovala pri pripravi razstave Mojstrovine Pinakoteke Praškega gradu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© SMD 2006