VODSTVO

Predsednik
dr. Flavio Bonin
Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran
e-naslov: flavio.bonin@guest.arnes.si
telefon: 041 893145

Podpredsednica
ddr. Verena Vidrih Perko
Gorenjski muzej Kranj
e-naslov: verena.perko@siol.net
telefon: 04 2013963Člani izvršnega odbora

Irena Lačen Benedičič
Gornjesavski muzej Jesenice
e-naslov: irena.benedicic@gmj.si
telefon: 04 5833501

mag. Mojca Jenko
Narodna galerija
e-naslov: mojca_jenko@ng-slo.si
telefon: 01 2415425

Irena Marušič
Tehniški muzej Slovenije
e-naslov: irena.marusic@tms.si
telefon: 01 4366490

dr. Marija Počivavšek
Muzej novejše zgodovine Celje
e-naslov: marija.pocivavsek@guest.arnes.si
telefon: 03 4286410

Petra Stipančić
Dolenjski muzej Novo mesto
e-naslov: petra.stipancic@dolenjskimuzej.si
telefon: 07 3731132

Predsednik in podpredsednica društva sta člana izvršnega odbora po funkciji.

Nadzorni odbor

Andreja Brancelj Bednaršek
Belokranjski muzej Metlika
e-naslov: andreja.brancelj@guest.arnes.si
telefon: 07 3063372

Verena Štekar Vidic
Muzeji radovljiške občine
e-naslov: verena.vidic@siol.net
telefon: 04 5320520

dr. Bernarda Županek
Muzej in galerije mesta Ljubljana
e-naslov: bernarda.zupanek@mgml.si
telefon: 01 2412515


Disciplinski odbor

Tina Novak Pucer
Pokrajinski muzej Koper
e-naslov: tina.novak@pokrajinskimuzejkoper.si
telefon: 05 6633586

Vesna Jerbič Perko
Pokrajinski muzej Kočevje
e-naslov: vesna.jp@pmk-kocevje.si
telefon: 01 8950303

Katja Praprotnik
Muzeji radovljiške občine
e-naslov: mestnimuzej@siol.net
telefon: 04 5320528

 

Vodstvo - arhiv

Vodstvo 2003-2007
Vodstvo 2008-2011

Vodstvo 2012-2015

 
© SMD 2006