ARHIV

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ARHIV - 2019
MUZEOFORUM  
ZBOROVANJE  
VALVASORJEVA ODLIČJA

ARGO  
MEDNARODNO
SODELOVANJE
 
STROKOVNE
EKSKURZIJE
 
MUZEJSKE
ZIMSKE IGRE
 
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ  
OSTALO  
POLEMIKE IN STROKOVNI PRISPEVKI  
REGIJKSKA IZOBRAŽEVANJA 19.11.2019: Varovanje dediščine v izrednih razmerah z naslovom: Priprava akcijskega načrta in zaščita kulturne dediščine ob naravnih nesrečah – na primeru vode kot dejavnika tveganja. Vabilo, Potrdilo o udeležbi
25.9.2019: Varovanje dediščine v izrednih razmerah z naslovom: Priprava akcijskega načrta in zaščita kulturne dediščine ob naravnih nesrečah – na primeru vode kot dejavnika tveganja. Vabilo, Potrdilo o udeležbi
29.5.2019: Varovanje dediščine v izrednih razmerah z naslovom: Priprava akcijskega načrta in zaščita kulturne dediščine ob naravnih nesrečah – na primeru vode kot dejavnika tveganja. Vabilo, Potrdilo o udeležbi
21.1.2019: Predmet v muzejskem kontekstu, komunikacija in muzejsko sporočilo. Vabilo, Potrdilo o udeležbi

 

vrh

 

 

ARHIV - 2018
MUZEOFORUM Zgodovina Rima v luči muzeja. Razvoj najstarejšega javnega muzeja Musei Capitolini in njegovo razmerje s sodobnim mestom.(Vabilo in program, Potrdilo o udeležbi, Vsebina)
Eko muzeji (Vabilo, Potrdilo o udeležbi, CV Tomislav Šola)
Vključevanje javnosti v muzejsko delo (Vabilo in program)
ZBOROVANJE Zborovanje slovenskih muzealcev v Brežicah, od 20. do 22. septembra 2018
1. okrožnica - poziv za sodelovanje
Prijavnica
Ponudba za namestitev
VALVASORJEVA ODLIČJA Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2018 - brošura
Fotoutrinki s podelitve Valvasorjevih odličij za leto 2018.
ARGO  
MEDNARODNO
SODELOVANJE
 
STROKOVNE
EKSKURZIJE
Strokovna ekskurzija po poteh Cirila in Metoda - Brno, Bratislava, Devin (program, prijavnica)
Strokovna ekskurzija v Italijo - Monza, Aosta, Pavia (program, prijavnica)
MUZEJSKE
ZIMSKE IGRE
 
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ Zapisnik 19. seje, 19.12.2018
Zapisnik 18. seje, 9.11.2018
Zapisnik 17. seje, 13.9.2018
Zapisnik 16. seje, 19.4.2018
Zapisnik 15. seje, 16.2.2018
Zapisnik občnega zbora, 19.3.2018
Zapisnik 14. seje, 17.1.2018
OSTALO  
POLEMIKE IN STROKOVNI PRISPEVKI  
REGIJKSKA IZOBRAŽEVANJA 5.10.2018: Teoretična znanja, muzeji in vključevanje javnosti. Vabilo, Potrdilo o udeležbi, Kratka predstavitev
9.4.2018: Teoretična znanja, muzeji in vključevanje javnosti. Potrdilo o udeležbi
14.1.2018: Teoretična znanja, muzeji in vključevanje javnosti. Vabilo, Potrdilo o udeležbi

tema 1: Interpretacija dediščine v mednarodnih listinah
tema 2: Arheologija za javnost in muzeologija
tema 3: Archaeological Open-Air Museums in Europe, bridging between Science and the Public
tema 4: Tisućljeća kulinarstva

 

vrh

 

 

ARHIV - 2017
MUZEOFORUM Muzeji in sodobna informacijska komunikacijska tehnologija (Predstavitev predavateljev, Muzeoforum 2017)
Primerjava tradicionalnih in novih muzejskih pristopov na podlagi izkušenj v Vzhodni Evropi in ZDA; standardi, trendi in izzivi (Predstavitev predavanj in CV, Muzeoforum 2017)
Varovanje dediščine na nacionalni ravni (vabilo, predstavitev predavanja, predavanje, powerpoint predstavitev)
ZBOROVANJE Zborovanje slovenskih muzealcev v Beltincih, 29. in 30. september 2017
Zborovanje SMD in SUZD okrožnica in prijavnica 2017
Prijavnica Zborovanje Beltinci 2017
Program zborovanja 2017
Povzetki prispevkov zborovanja 2017
Fotoutrinki
VALVASORJEVA ODLIČJA Razpis za Valvasorjeva odličja za leto 2016
Prijavni obrazec za oddajo vlog za leto 2016
vabilo
Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2016 - brošura
Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2016 - poročilo
Fotoutrinki s podelitve Valvasorjevih odličij za leto 2016. Foto: Janko Dermastja
ARGO  
MEDNARODNO
SODELOVANJE
 
STROKOVNE
EKSKURZIJE
Strokovna ekskurzija na Dunaj (program, prijavnica)
Strokovna ekskurzija na Madžarsko (program, prijavnica)
MUZEJSKE
ZIMSKE IGRE
 
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ Zapisnik 13. seje, 13.11.2017
Zapisnik 12. seje, 25.9.2017
Zapisnik 11. seje, 21.4.2017
Zapisnik občnega zbora, 29.9.2017
Zapisnik 10. seje, 17.3.2017
Zapisnik občnega zbora, 27. 3. 2017
Zapisnik 9. seje, 20.1.2017
OSTALO  
POLEMIKE IN STROKOVNI PRISPEVKI  
REGIJKSKA IZOBRAŽEVANJA program izobraževanj - 2017
tema: O slovenski zakonodaji, ki kroji delo v muzejih

 

vrh

 

 

ARHIV - 2016
MUZEOFORUM Svetloba in predmeti kulturne dediščine
vabilo, opis, poročilo
ZBOROVANJE I. Mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM v Piranu, 20. do 22. 10. 2016
Zbornik
Poročilo/sklepi
fotoutrinki
VALVASORJEVA ODLIČJA

Razpis za Valvasorjeva odličja za leto 2015
vabilo
Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2015 - brošura
Dob
itniki Valvasorjevih odličij za leto 2015 - poročilo
Fotoutrinki s podelitve Valvasorjevih odličij za leto 2015

ARGO
MEDNARODNO
SODELOVANJE
 
STROKOVNE
EKSKURZIJE
Strokovna ekskurzija v Perugio-Gubbio-Urbino
program, prijavnica, poročilo
Strokovna ekskurzija v Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje
program, prijavnica, poročilo, fotoutrinki
Strokovna ekskurzija v Firence
program, prijavnica, poročilo, fotoutrinki
MUZEJSKE
ZIMSKE IGRE
 
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ Občni zbor, 21. 3. 2016 - vabilo, poročilo o delu za leto 2015, program dela za 2016, prihodki-odhodki 2015, prihodki-odhodki 2015 (primerjava), računovodsko poročilo, zapisnik
Zapisnik občnega zbora, 21. 10. 2016
Zapisnik 7. seje, 18. 11. 2016
Zapisnik 6. seje, 9. 6. 2016
Zapisnik 5. seje, 22. 4. 2016

Zapisnik 4. seje, 5. 4. 2016
Zapisnik 3. seje, 29. 1. 2016
OSTALO  
POLEMIKE IN STROKOVNI PRISPEVKI  
REGIJKSKA IZOBRAŽEVANJA  

 

vrh

 

 

ARHIV - 2015
MUZEOFORUM Organizacijska struktura in delovanje NEMO
vabilo/program, poročilo
Obiskovalci in interpretacija dediščine
vabilo/program, poročilo, (Uvod - Stalne razstave da ali ne; predavanje; delavnica Doba participacije - Slovenija; delavnica Doba participacije - Calgary)
Ali je deakcesija strašljiv pojem? Kako pomembna je za razmislek o nacionalni zbiralni politiki in strategiji? (predavanje (predstavitev, besedilo), izbor literature na temo deakcesije (Vecco, Pizzari, 2014, ostala literatura))
ZBOROVANJE Zborovanje slovenskih muzealcev v Bistri, 9. in 10. oktober 2015
povzetki prispevkov zborovanja
Zbornik XXI. zborovanja SMD v Bistri, 2015
Poročilo/sklepi
fotoutrinki zborovanja
VALVASORJEVA ODLIČJA Razpis za Valvasorjeva odličja za leto 2014
vabilo
Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2014 - brošura
Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2014 - poročilo
Gradivo za medije
ARGO
MEDNARODNO
SODELOVANJE
 
STROKOVNE
EKSKURZIJE
Strokovna ekskurzija na Češko
vabilo, prijavnica, poročilo
Strokovna ekskurzija v Rezijo
vabilo, prijavnica, poročilo
MUZEJSKE
ZIMSKE IGRE
Črna na Koroškem - vabilo in program, pohod, prijavnica
uvrstitve, medalje po ustanovah
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ Občni zbor, 20. 3. 2015 - vabilo, poročilo o delu društva 2014, plan dela društva 2015, finančno poročilo 2014, računovodsko poročilo 2014, finančni program 2015, predlog dopolnitve, zapisnik
Občni zbor, 9. 10. 2015 - zapisnik
Zapisnik 2. seje, 27. 11. 2015
Zapisnik 1. seje, 23. 10. 2015
Zapisnik 26. seje, 18. 9. 2015
Zapisnik 25. seje, 25. 6. 2015
Zapisnik 24. seje, 24. 4. 2015
Zapisnik 23. seje, 17. 3. 2015
Zapisnik 22. seje, 29. 2. 2015
OSTALO Nominacijski postopek za zbiranje kandidatur za novo vodstvo SMD
Volitve 2015
Predlog kandidata
Soglasje h kandidaturi
POLEMIKE IN STROKOVNI PRISPEVKI  
REGIJKSKA IZOBRAŽEVANJA program izobraževanj - 2015
predstavitveno predavanje

 

vrh

 

 

ARHIV - 2014
MUZEOFORUM Vizualna naracija muzeja
vabilo/program, poročilo

Čas za zgodbe – Kako komuniciramo danes? Kako bomo komunicirali jutri?

vabilo/program, poročilo
Predavanja:
Metka Svetlin: Sodobna komunikacijska orodja
Nenad Senić: Zgodbe naredijo muzej
Sara Božanić: Transmedijska "kuharica" za muzeje in galerije

Etika v muzejih, ravnanje z ostanki živih organizmov
vabilo/program, poročilo
Predavanja:
Staša Tome: Kačon Čone in njegovo življenjsko_poslanstvo
ZBOROVANJE Zborovanje slovenskih muzealcev v Kočevju, 10. in 11. oktober 2014
povzetki prispevkov zborovanja
Zbornik XX. zborovanja SMD v Kočevju, 2014.
Poročilo/sklepi
VALVASORJEVA ODLIČJA Razpis za Valvasorjeva odličja za leto 2013
vabilo
Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2013 - brošura
Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2013 - poročilo
Gradivo za medije
ARGO
MEDNARODNO
SODELOVANJE
 
STROKOVNE
EKSKURZIJE
Strokovna ekskurzija v Gradec
vabilo, prijavnica, poročilo
Strokovna ekskurzija v južno Italijo
vabilo, prijavnica, poročilo
MUZEJSKE
ZIMSKE IGRE
Črna na Koroškem - vabilo in program, pohod, prijavnica
uvrstitve, medalje po ustanovah (zaradi neugodnih vremenskih razmer so Muzejske zimske igre odpadle)
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ Občni zbor, 21. 3. 2014 - vabilo, poročilo o delu društva 2013, plan dela društva 2014, finančno poročilo 2013, finančni program 2014, zapisnik
Zapisnik 21. seje, 10. 12. 2014
Zapisnik 20. seje, 12. 9. 2014
Zapisnik 19. seje, 20. 6. 2014
Zapisnik 18. seje, 25. 4. 2014
Zapisnik 17. seje, 21. 3. 2014
Zapisnik 16. seje, 7. 2. 2014
  
OSTALO  
POLEMIKE IN STROKOVNI PRISPEVKI  
REGIJKSKA IZOBRAŽEVANJA program izobraževanj - 2014
tema 1: Od muzeja do ekomuzeja: Muzeji med teorijo, mednarodnimi konvencijami in zakonodajo
tema 2: Muzejska dokumentacija, organizacija metapodatkovnih baz, standardi in normativi

 

vrh

 

 

ARHIV - 2013
MUZEOFORUM Predmeti - zakaj jih zbiramo in kako jih interpretiramo
vabilo/program, poročilo, predstavitev
Vloga arhitekta pri interpretaciji dediščine v muzejih
vabilo/program, poročilo
Dokumentacijski sistemi in njihova uporaba za širšo dostopnost ter računalniška obdelava muzejske dokumentacije
vabilo/program, predstavitev, fotoutrinek (1, 2)(avtorica: Nina Slana), poročilo
ZBOROVANJE Zborovanje slovenskih muzealcev v Kranju, 11. in 12. oktober 2013
Zbornik IX. zborovanja SMD v Kranju, 2013.
Poročilo/sklepi
VALVASORJEVA ODLIČJA Razpis za Valvasorjeva odličja za leto 2012
Vabilo
Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2012 - brošura
Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2012 - poročilo
ARGO
MEDNARODNO
SODELOVANJE
 
STROKOVNE
EKSKURZIJE
Strokovna ekskurzija v Pariz
vabilo, prijavnica, fotoutrinki (.pptx), poročilo
Strokovna ekskurzija v Trst
vabilo, prijavnica, fotoutrinki (.pptx), poročilo
MUZEJSKE
ZIMSKE IGRE
Stari vrh 2013 - vabilo in program, prijavnica
uvrstitve, medalje po ustanovah (zaradi neugodnih vremenskih razmer so Muzejske zimske igre odpadle)
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ Občni zbor, 19. 3. 2013 - vabilo, poročilo 2012, plan 2013, zapisnik
Občni zbor, 11. 10. 2013 - zapisnik

Zapisnik 15. seje, 11. 12. 2013
Zapisnik 14. seje, 13. 9. 2013
Zapisnik 13. seje, 21. 6. 2013
Zapisnik 12. seje, 22. 4. 2013
Zapisnik 11. seje, 14. 3. 2013
Zapisnik 10. seje, 14. 2. 2013

Zapisnik 9. seje, 30. 1. 2013
OSTALO  
POLEMIKE IN STROKOVNI PRISPEVKI  
REGIJSKA IZOBRAŽEVANJA program izobraževanj - 2013
tema 1: Odgovornost muzejev do sodobne družbe
tema 2: Razstava, temeljna oblika muzejske komunikacije


vrh
ARHIV - 2012
MUZEOFORUM 40. obletnica Pedagoške sekcije SMS in Delo z najstniki v muzeju, 26. marec 2012
poročilo
Vloga muzejev v družbi - več kot vrednota!
vabilo/program, poročilo
Od industrijske dediščine do muzeja
vabilo/program, poročilo, prispevek Argo
ZBOROVANJE Zborovanje slovenskih muzealcev v Mariboru, 12. in 13 oktober 2012
Zbornik XIII. zborovanja SMD v Mariboru, 2012.
Poročilo/sklepi
VALVASORJEVA ODLIČJA Razpis za Valvasorjeva odličja za leto 2011
Vabilo
Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2011 - poročilo
ARGO
MEDNARODNO
SODELOVANJE
 
STROKOVNE
EKSKURZIJE
Strokovna ekskurzija v Rim
vabilo, prijavnica, poročilo
MUZEJSKE
ZIMSKE IGRE
Mojstrana 2012 - vabilo in program, prijavnica
uvrstitve, medalje po ustanovah
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ Občni zbor, 1. 2. 2012 - vabilo, zapisnik
Zapisnik 3. seje, 1. 2. 2012
Zapisnik 4. seje, 24. 2. 2012
Zapisnik 5. seje, 20. 4. 2012
Zapisnik 6. seje, 15. 6. 2012
Zapisnik 7. seje, 14. 9. 2012
Zapisnik 8. seje, 14.12.2012
OSTALO Piknik na Bledu - vabilo
POLEMIKE IN STROKOVNI PRISPEVKI  

 

vrh

 

 

ARHIV - 2011
MUZEOFORUM Mobilnost zbirk v Evropi in strategije za njihovo izvajanje
vabilo/program, poročilo
Interpretacija dediščine (tudi) kot osnova muzejskega dela
vabilo/program, poročilo
Inkluzivni muzej
vabilo/program, poročilo
Upravljanje in vodenje muzejev/galerij
vabilo/program, poročilo
ZBOROVANJE Zborovanje slovenskih muzealcev na Jesenicah, 7. in 8. oktober 2011
Zbornik XII. zborovanja SMD v Jesenicah, 2011
Poročilo/sklepi
VALVASORJEVA ODLIČJA Razpis za Valvasorjeva odličja za leto 2010
Vabilo
Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2010 - poročilo
Nagovor predsednika SMD dr. Andreja Smrekarja
ARGO
MEDNARODNO
SODELOVANJE
 
STROKOVNE
EKSKURZIJE
Strokovna ekskurzija - Nemčija
vabilo, prijavnica, poročilo
Strokovna ekskurzija - Etruščani
vabilo, prijavnica, poročilo
MUZEJSKE
ZIMSKE IGRE
Mariborsko Pohorje 2011 - vabilo, program, prijavnica
uvrstitve, medalje po ustanovah
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ Občni zbor, 2. 2. 2011 - vabilo, zapisnik
Občni zbor, 7. 10. 2011 - zapisnik
Zapisnik 2. seje, 7. 12. 2011
Zapisnik 1. seje, 27. 10. 2011
Zapisnik 17. seje, 21. 4. 2011
Zapisnik 16. seje, 26. 1. 2011
OSTALO Nominacijski postopek za zbiranje kandidatur za novo vodstvo SMD
Volitve 2011
Predlog kandidata
Soglasje h kandidaturi
POLEMIKE IN STROKOVNI PRISPEVKI Fantje s cepci
Uničenej ptujske dediščine

 

vrh

 

 

ARHIV - 2010
MUZEOFORUM Teoretični vidiki motivacije zbiranja predmetov
vabilo/program, poročilo,
intervju
Radioaktivni materiali v muzejskih zbirkah
vabilo/program, poročilo
Izzivi sporočilnosti predmetov dediščine v muzejih
vabilo/program, poročilo
Ali muzeji tržimo dobro ali slabo?

vabilo program, poročilo
Predavanja:
Henrietta Hopkins in Anita van Mil: Marketinške strategije: Kako doseči učinkovite rešitve v hitro spreminjajočem se času
Andreja Breznik: Muzejsko trženje: Najboljša praksa je teorija
mag. Borut Rovšnik: Tržne raziskave v muzejih in galerijah
dr. Marjeta Mikuž: Marketing v slovenskih muzejih

Primeri dobrih praks:
Anja Zorko: Razvoj trženja v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje
Urša Vodopivec: Tehniški muzej Slovenije: od tiskanih k spletnim praksam
Tamara Bregar: Trženjski načrt
Jelena Justin: Muzejski produkt
ZBOROVANJE Zborovanje slovenskih muzealcev v Metliki, 1. in 2. oktober 2010
Zbornik XI. zborovanja SMD v Metliki, 2010

Separat
Poročilo/sklepi
VALVASORJEVA ODLIČJA Razpis za Valvasorjeva odličja za leto 2009
Vabilo
Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2009 - poročilo
ARGO
MEDNARODNO
SODELOVANJE
 
STROKOVNE
EKSKURZIJE
Strokovna ekskurzija - Švica
vabilo, prijavnica, poročilo
Strokovna ekskurzija v Bolnico Franja
prijavnica, poročilo
MUZEJSKE
ZIMSKE IGRE
Kobla 2010 - Vabilo in program, Prijavnica
uvrstitve
medalje po ustanovah
fotoutrinki
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ Občni zbor, 4. 2. 2010 - vabilo, zapisnik
Zapisnik 15. seje, 4. 11. 2010
Zapisnik 14. seje, 16. 9. 2010
Zapisnik 13. seje, 16. 6. 2010

Zapisnik 12. seje, 22. 4. 2010
Zapisnik 11. seje, 4. 2. 2010
OSTALO Jubilejni zbornik ob 170 letnici SMD - spremna beseda odgovorne urednice

 

 


ARHIV - 2009
MUZEOFORUM Evropski projekti - digitalne vsebine
vabilo/program, poročilo
Kako zagotoviti dostopen muzej?
vabilo/program, poročilo
Filmska dediščina in muzeji
vabilo/program, poročilo
ZBOROVANJE Zborovanje slovenskih muzealcev v Bovcu, od 1. do 3. oktobra 2009
Zbornik X. zborovanja SMD v Bovcu, 2009
Poročilo/sklepi
VALVASORJEVA ODLIČJA Razpis za Valvasorjeva odličja za leto 2008
Vabilo
Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2008 - poročilo
ARGO
MEDNARODNO
SODELOVANJE
 
STROKOVNE
EKSKURZIJE
Strokovna ekskurzija - LINZ
program, prijavnica,
poročilo
MUZEJSKE
ZIMSKE IGRE
Stari vrh 2009 - Vabilo in program, Prijavnica
rezultati

fotoutrinki
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ Občni zbor, 26. 1. 2009 - dnevni red, zapisnik
Občni zbor, 2. 10. 2009 - zapisnik

Zapisnik 7. seje, 18. 3. 2009
Zapisnik 8. seje, 23. 4. 2009
Zapisnik 9. seje, 16. 9. 2009
Zapisnik 10. seje, 4. 11. 2009

 

 


ARHIV - 2008
MUZEOFORUM Teoretska razmišljanja o muzejih in muzeologiji
Program/vabilo Poročilo
VALVASORJEVA ODLIČJA Razpis za Valvasorjeva odličja za leto 2007
Vabilo na podelitev
Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2007 - poročilo
ARGO Argo 2008, št. 51, 1, Argo 2008, št. 51, 2
MEDNARODNO
SODELOVANJE
 
STROKOVNE
EKSKURZIJE
Strokovna ekskurzija - PO TRUBARJEVIH SLEDEH
vabilo, poročilo

Strokovna ekskurzija - PO POTEH PRIMOŽA TRUBARJA
program, prijavnica,
poročilo
MUZEJSKE
ZIMSKE IGRE
Cerkno 2008 - Vabilo in program, Prijavnica
uvrstitve, medalje po ustanovah
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ Občni zbor, 28. 1. 2008 - dnevni red, zapisnik
Zapisnik 3. seje, 10. 3. 2008
Zapisnik 4. seje, 23. 4. 2008
Zapisnik 5. seje, 17. 9. 2008
Zapisnik 6. seje, 1. 12. 2008 

ARHIV - 2007
MUZEOFORUM Muzej kot organizacija učenja
Program/vabilo Poročilo

Kolbovi učni stili v muzeju
Program/vabilo Poročilo


Partizanska bolnica Franja - Muzejska prihodnost
Program/vabilo Poročilo
ZBOROVANJE Zborovanje slovenskih muzealcev v Slovenj Gradcu, od 4. do 6. oktobra 2007
Zbornik IX. zborovanja SMD v Slovenj Gradcu, 2007
VALVASORJEVA ODLIČJA Razpis za Valvasorjeva odličja za leto 2006
Vabilo na podelitev
Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2006 - poročilo
ARGO Argo 2007, št. 50, 1, Argo 2007, št. 50, 2
MUZEJSKE
ZIMSKE IGRE
Rogla 2007 - Podroben opis programa, Prijavnica
udeleženci, uvrstitve, medalje po ustanovah
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ Občni zbor, 21. 3. 2007 - dnevni red, zapisnik, "Peticija"
Zapisnik 15-17. seje 2007
Občni zbor, 4. 10. 2007 - dnevni red, zapisnik
Zapisnik 1. seje, 18.10.2007
Zapisnik 2. seje, 12.12.2007
 

ARHIV - 2006
MUZEOFORUM Muzeji ob dvestopetdesetletnici rojstva Wolfganga Amadeusa Mozarta in Antona Tomaža Linharta
Program/vabilo Poročilo

Muzeji in medkulturni programi
Program/vabilo Poročilo

Štajersko-slovenski muzejski dan - "Muzeji gradijo mostove"
Program/vabilo Poročilo

Različni pristopi v interpretaciji arheološke dediščine
Program/vabilo Poročilo
VALVASORJEVA ODLIČJA Razpis za Valvasorjeva odličja za leto 2005
Zbiranje predlogov za Valvasorjeva odličja 2005

Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2005 - poročilo
ARGO Argo 2006, št. 49, 1, Argo 2006, št. 49, 2
MEDNARODNO
SODELOVANJE
"Muzeji gradijo mostove"
STROKOVNE
EKSKURZIJE
Salzburg Vabilo
MUZEJSKE
ZIMSKE IGRE
Rateče 2006 - rezultati
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ Zapisnik 12. seje, 30. 3. 2006
Zapisnik 13. seje, 21. 4. 2006
Zapisnik 14. seje, 4. 10. 2006


ARHIV - 2005
MUZEOFORUM Med filmskim in predmetnim, uporaba filmov kot podpore
pri muzejski interpretaciji, 21. marec 2005
Program/vabilo

Muzejske organizacije in projekti v evropskih okvirih
Program/vabilo


Muzeji na spletu - predstavitev muzejskih portalov
Program/vabilo
ZBOROVANJE Zborovanje slovenskih muzealcev v Portorožu, od 20. do 22. oktobra 2005
Poročilo/sklepi
VALVASORJEVA ODLIČJA Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2004 - poročilo
ARGO Argo 2005, št. 48, 1, Argo 2005, št. 48, 2
STROKOVNE
EKSKURZIJE
Ekskurzija v Italijo z Narodnim muzejem Slovenije
MUZEJSKE
ZIMSKE IGRE
Pohorje 2005 - rezultati
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ Zapisnik 7. seje, 30. 3. 2005
Zapisnik 8. seje, 12. 5. 2005
Zapisnik 9. seje, 15. 6. 2005
Zapisnik 10. seje, 6. 10. 2005
Zapisnik 11. seje, 20. 12. 2005
Zapisnik občnega zbora, 20. 10. 2005


ARHIV - 2004
MUZEOFORUM Evropska kultura - med strategijo in prakso
Program/vabilo


Povezovanje med Knjižnicami, arhivi in muzeji
Program/vabilo


Muzeji in njihova vloga v družbi v 21. stoletju
Program/vabilo


Muzeoforum, 15. november 2004
Program/vabilo
VALVASORJEVA ODLIČJA Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2003 - poročilo
ARGO Argo 2004, št. 47, 1, Argo 2004, št. 47, 2
MUZEJSKE
ZIMSKE IGRE
Kobla 2004 - rezultati
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ Zapisnik 2.seje, 8. 3. 2004
Zapisnik 3. seje, 12. 5. 2004
Zapisnik 4. seje, 29. 6. 2004
Zapisnik 5. seje, 11. 10. 2004
Zapisnik 6. seje, 13. 12. 2004
Zapisnik občnega zbora, 16. 12. 2004

ARHIV - 2003
MUZEOFORUM Na pragu vstopa Slovenije v Evropsko unijo - možnosti vključevanja muzejev, galerij in spomeniške službe v evropske projekte
Program/vabilo


Pomen preventivne konservacije pri zaščiti kulturne dediščine
Program/vabilo
ZBOROVANJE Poročilo
VALVASORJEVA ODLIČJA Dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2002 - poročilo
ZAPISNIKI SEJ IO IN OZ Zapisnik 1. seje, 15. 12. 2003
Zapisnik občnega zbora, 10. 10. 2003


 


ARHIV - 2002
MUZEOFORUM Dokumentacija v muzejih
Program/vabilo

ARHIV - 2001
MUZEOFORUM Od templja do foruma
Program/vabilo
ZBOROVANJE Poročilo

 

 

 
© SMD 2006