Objave

7.2.2023
Članek ddr. Verene Perko: Vloga dediščinske interpretacije pri varovanju in ohranjanju arheološke dediščine

6.2.2023
Jana Puhar, Miha Mlinar, Maša Saccara, Aleksandra Nestorović, Verena Perko: Dokumentacija arheološke dediščine v okviru muzealizacije

Skupina arheologov muzealcev je v zadnjih nekaj letih izoblikovala temeljna stališča o odprtih vprašanjih muzejske dokumentacije ter varovanja in hrambe arheološkega gradiva. Skupina je upoštevala specifičnost arheološke izkopavalne metode in značaj arheološkega arhiva. Izhajala je iz temeljnih zahtev sodobne muzejske dokumentacije, ki je osnovana na izvornem dokumentu; v primeru arheologije na celoti izkopavalne dokumentacije arhiva in konservatorski dokumentaciji, ki se nenehno dopolnjuje z novimi raziskovalnimi spoznanji, podatki in znanjem, ki nastajajo ob razstavah in v stiku z drugim muzejskim gradivom v dediščinski interpretaciji. Muzealizacija in s tem dokumentacija kot najbolj presoden element katerega koli gradiva stremi h komunikaciji z javnostjo, kar pomeni, da mora slediti zahtevam po poenotenem dokumentacijskem sistemu, odprtem za uporabnike. Tega pa ni mogoče zagotavljati brez enotnega dokumentacijskega muzejskega sistema, katerega predpogoj je skupni tezaver, ki stvarem in pojmom določa minimum skupnega pomena, kar omogoča dostopnost do podatkov in vsebin. Trenutno stanje v muzejih je stihijsko. V uporabi je okoli osem različnih, med seboj neusklajenih dokumentacijskih sistemov, ki so poleg vsega v lasti različnih ustanov. Sistemi praviloma ne omogočajo muzealizacije arheološke terenske dokumentacije, krona vsega pa je, da je najštevilčneje zastopan med njimi, Galis, v lasti zasebnega podjetja in ne države, muzeji pa lastniku plačujejo visoke licenčne zneske za uporabo

24.3.2022
Članek ddr. Verene Perko: NESKONČNO BOGASTVO ZBIRKE RUDOLFA II. MED MUZEJI, ZNANJEM IN SODOBNO ZNANOSTJO

13.11.2021
Članek ddr. Verene Perko v Sobotni prilogi Dela: O muzah, spominjanju in muzejih

30.11.2020
Prispevek ddr. Verene Perko: Palmira, ljubezen moja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© SMD 2006