logotip SMD

Kratka predstavitev društva

AKTUALNO
Podelitev Valvasorjevih odličij
Drugi letošnji muzeoforum
Vabilo za občni zbor 18. marec 2019
Razpis za Valvasorjeve nagrade, priznanja in diplome v letu 2019.
II. Mednarodni kongres slovenskih muzealcev.
Brežice, 20. do 22. september
Slovenska različica Zbornika prispevkov predstavljenih na Muzeoforumu leta 2014 ter zbornik povzetkov v angleščini
Del DOHODNINE lahko namenite tudi Slovenskemu muzejskemu društvu
Članarino je po novem namesto v Mestnem muzeju Ljubljana moč poravnati v Narodnem muzeju Slovenije - Metelkova vsak delovni dan od 8. do 14. ure pri g. Igorju Vidmarju
Izšel je zbornik I. mednarodnega kongresa slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM
(*.pdf)
Namenite del dohodnine SMD
MUZAM - muzejsko diskusijsko informativno omrežje - postanite člani

Slovensko muzejsko društvo je stanovsko združenje slovenskih muzejskih delavcev in eno najstarejših strokovnih društev v slovenskem kulturnem prostoru, saj deluje neprekinjeno že več kot 170 let. Njegovi začetki segajo v leto 1839, ko je bilo ustanovljeno Društvo kranjskega deželnega muzeja.

Društvo je pomembno prispevalo k razvoju slovenske muzejske dejavnosti in k ustanovitvi številnih muzejev in galerij. Danes šteje preko 600 rednih in častnih članov ter ljubiteljev muzejev. Redni člani so poklicni muzejski delavci, zaposleni v slovenskih muzejih in galerijah ter upokojeni poklicni muzejski delavci. Ljubitelji muzejev podpirajo dejavnost in cilje društva zaradi svojih ljubiteljskih interesov.

Z uresničevanjem svojega poslanstva društvo prispeva k razvoju slovenske muzejske stroke, spodbuja skrb za ohranitev, prou
čevanje, varovanje, predstavitev, popularizacijo in uveljanitev premične naravne in kulturne dediščine v slovenskem in mednarodnem prostoru.

 

sedez radovljica
Sedež društva je v Narodnem muzeju Slovenije na Prešernovi cesti 20 v Ljubljani.

 

Sedež društva:

SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Prešernova cesta 20
1000 Ljubljana
e-naslov: smd-drustvo@guest.arnes.si
telefon: 01 230 70 30
faks: 01 241 44 22
TRR (IBAN) odprt pri Banki Koper: SI56 1010 0005 4924 014,
IDENTIFIKACIJSKA - MATIČNA ŠTEVILKA: 5168724000Vodstvo društva

Uradni sedež društva je v Narodnem muzeju Slovenije na Prešernovi cesti 20 v Ljubljani.

Članarino je po novem namesto v Mestnem muzeju Ljubljana moč poravnati v Narodnem muzeju Slovenije - Metelkova.

Veljavna članska izkaznica omogoča rednim članom aktivno delovanje in soodločanje v organih SMD-ja, strokovno izobraževanje, udeležbo na strokovnih ekskurzijah in muzejskih zimskih igrah, zastonjski izvod muzejskega časopisa ARGO in brezplačen ali cenejši obisk muzejev v Sloveniji in (pogosto) tudi v tujini:
=> seznam muzejev, ki z izkaznico SMD omogočajo brezplačen ogled stalnih razstav
Ljubiteljem društva nudimo ugodnosti pri obiskovanju muzejev in vljudno vabimo tudi na strokovne prireditve in družabna srečanja društva!


Kontaktne osebe:

dr. Flavio Bonin
Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran
e-naslov: flavio.bonin@guest.arnes.si
telefon: 041 893145

ddr. Verena Vidrih Perko
Gorenjski muzej Kranj
e-naslov: verena.perko@siol.net
telefon: 04 2013963


Nanika Kokalj, računovodkinja društva
telefon: 05 671 00 53

 
© SMD 2006