logotip SMD

Kratka predstavitev društva

AKTUALNO
Vabilo na podelitev Valvasorjevih odličij za leto 2015
Namenite del dohodnine SMD
Izšel je zbornik zborovanja SMD 2015 v Bistri (*.pdf)
Plačilo članarine 2016 in seznam muzejev, ki z izkaznico SMD omogočajo brezplačen ogled stalnih razstav
Odgovor slovenskih muzejskih organizacij časniku Delo ...
MUZAM - muzejsko diskusijsko informativno omrežje - postanite člani
Polemični prispevek - Uničenje Ptujske kulturne deiščine
Polemični prispevek - Fantje s cepci
Jubilejni zbornik ob 170 letnici SMD

Slovensko muzejsko društvo je stanovsko združenje slovenskih muzejskih delavcev in eno najstarejših strokovnih društev v slovenskem kulturnem prostoru, saj deluje neprekinjeno že več kot 170 let. Njegovi začetki segajo v leto 1839, ko je bilo ustanovljeno Društvo kranjskega deželnega muzeja.

Društvo je pomembno prispevalo k razvoju slovenske muzejske dejavnosti in k ustanovitvi številnih muzejev in galerij. Danes šteje preko 600 rednih in častnih članov ter ljubiteljev muzejev. Redni člani so poklicni muzejski delavci, zaposleni v slovenskih muzejih in galerijah ter upokojeni poklicni muzejski delavci. Ljubitelji muzejev podpirajo dejavnost in cilje društva zaradi svojih ljubiteljskih interesov.

Z uresničevanjem svojega poslanstva društvo prispeva k razvoju slovenske muzejske stroke, spodbuja skrb za ohranitev, prou
čevanje, varovanje, predstavitev, popularizacijo in uveljanitev premične naravne in kulturne dediščine v slovenskem in mednarodnem prostoru.

 

sedez radovljica
Sedež društva je na Linhartovem trgu 1 v Radovljici.

 

Sedež društva:

SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Linhartov trg 1
4240 Radovljica
e-naslov: smd-drustvo@guest.arnes.si
telefon: 04 532 05 20
faks: 04 532 05 24
TRR (IBAN) odprt pri Banki Koper: SI56 1010 0005 4924 014,
ID: 57442061Vodstvo društva

Uradni sedež društva je v Muzejih radovljiške občine, Linhartov trg 1, v Radovljici.

Članarino lahko še vedno poravnate tudi v muzejski trgovini Mestnega muzeja v Ljubljani, Gosposka 15, vse dni v tednu od 10. do 18. ure, razen v ponedeljek! Podrobnejše informacije v zvezi z delovanjem društva in plačilom članarine dobite v Muzejih radovljiške občine in Mestnem muzeju Ljubljana.

Veljavna članska izkaznica omogoča rednim članom aktivno delovanje in soodločanje v organih SMD-ja, strokovno izobraževanje, udeležbo na strokovnih ekskurzijah in muzejskih zimskih igrah, zastonjski izvod muzejskega časopisa ARGO in brezplačen ali cenejši obisk muzejev v Sloveniji in (pogosto) tudi v tujini:
=> seznam muzejev, ki z izkaznico SMD omogočajo brezplačen ogled stalnih razstav
Ljubiteljem društva nudimo ugodnosti pri obiskovanju muzejev in vljudno vabimo tudi na strokovne prireditve in družabna srečanja društva!


Kontaktne osebe:

dr. Flavio Bonin
Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran
e-naslov: flavio.bonin@guest.arnes.si
telefon: 041 893145

ddr. Verena Vidrih Perko
Gorenjski muzej Kranj
e-naslov: verena.perko@siol.net
telefon: 04 2013963


Danica Lozinšek, blagajničarka društva
e-naslov:Danica.Lozinsek@mgml.si
telefon: 01 241 25 37
GSM: 031 431 532

Nanika Kokalj, računovodkinja društva
telefon: 05 671 00 53

 
© SMD 2006